Линия за бутилки - ЛБ 3000А

Линията за бутилки включва:

  • Етикетиращо - датиращ модул

  • Автоматичен дозиращо - затварящ блок

  • Подреждащо - ориентиращ модул ( определя формата на стековете и подава към стек машината съответния брой бутилки.)

  • Стекираща машина

 

Капацитетът на линията е 3  000 бутилки на час (за бутилки от 1 л.)