ДК 1000 – КОМБИНИРАНА МАШИНА ЗА ДОЗИРАНЕ И ОПАКОВАНЕ НА ПРЯСНО МЛЯКО И АЙРЯН В БУТИЛКИ И КИСЕЛО МЛЯКО В КОФИЧКИ С АЛУМИНИЕВИ КАПАЧКИ ДК 1000

Машината може да работи в два режима:

 • Дозиране и опаковане на прясно мляко и айрян в пластмасови бутилки;
 • Дозиране и опаковане на кисело мляко в кофички с диаметър 95 мм.

Технически параметри: 

 • Дозира по 20 бутилки или кофички едновременно;
 • Дозира бутилки от 1л., 0.5л., 0.3л., 0.25л. и кофички с диаметър 95 мм. и обем от 0,2л. до 0,5л.
 • Електронна настройка на дозата (точност на дозиране +/- 3%)
 • Обща инсталирана мощност 2kW

Производителност: 

 • за бутилки от 0.3л. - 1 500 бут. на час
 • за бутилки от 1л. - 1 000 бут. на час
 • за кисело мляко в кофички - 1000 кофички на ччас
 • Разход на въздух - 30 л./мин.
 • Габаритни размери - L-2200; W-1200; H-1500;
 • Маса 250кг.