Режимът на работа е полуавтоматичен. Използваните опаковки са с обем от 0,1 л. до 20 л. и различна форма – кръгли, елиптични, правоъгълни, квадратни., както и от различен материал - пластмаса или стъкло. Дозата се настройва електронно.  Точността на дозиране е ± 3%. Машината е с капацитет от 100 до 1 000 опаковки за час / в зависимост от обема на опаковката/.