"Маклер Комерс" ЕООД - с. Брестовене

"ЧЕХ - Йосиф Новосад" ЕООД - с. Соколово

"Недко Недков - Овчарово " ЕООД - с. Овчарово

СД " Лаф-Велизаров и сие" - гр. Белоградчик

"Ненко Трифонов" ООД - с. Ведраре

Би Си Си Хандел ООД– гр. Елена

Родопея – Белев ЕООД – гр. Смолян

Мизия милк ООД – гр. Търговище

Сердика България АД– гр. Сливен

Млечни продукти Тракия ЕООД – гр. Хасково

Милки Груп Био ЕАД – гр. Хасково

Хадад ООД – гр. Търговище

Евро мийт енд милк – гр. Благоевград

Млечен свят 2003 – с. Братя Даскалови

Георги Малинов 2005 ЕТ– с. Блажиево

Младост 2002 – гр. Търговище

Абламилк ЕООД– гр. Луковит

Опицвет Милк АД– с. Опицвет

ЮЕС Комерс ООД– гр. Попово

Милица Лазарова – 90 ЕТ – гр. Славяново

Еко – Ф ЕАД– с. Карабунар

Лактоком ЕООД – гр. Силистра

Стелимекс – с. Асен

Интер Д – гр. Кричим

Тодорови 53 ЕТ – гр. Тополовград

Нивего ООД – с. Чирен

Сердика 94 ООД – с. Железница

Братя Зафирови ООД – гр. Сливен

Рафтис Милк ЕООД– с. Бяла

Виола 57 – гр. Койнаре

Галком ООД– с. Самораново

Еко рима ЕООД – с. Врабево

Гана 99 OOД -

Lufra SH.P.K. – Lushnje, Albania

Milk factory SOUL – Lushnje, Albania

Erzeni – BeratAlbania

Кри-кри – гр. Куманово, Македония

Deltalact – Tulcea, Romania

Турция, Казахстан